US School District Helping all Students Fulfill their 
Potential

Великобритания 2014

Дейност на фирмата

Да извършва посредническа дейност за работа в чужбина като предоставя посреднически услуги както следва :

  • 1.1.Информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите
  • 1.2.Насочване към професионални и/или мотивационно обучение
  • 1.3.Насочване и подпомагане за започване на работа, вкл. и в друго населено място или в други държави

Помагане в подготовката на документи на всеки кандидат , посрещане и настаняване в осигурената от нас квартира , намираща се в непосредствена близост до работното място , съдействие на кандидата за придобиване на нац.осигурителен номер във Великобритания, съдействие за  връщане на данъци при прекратяване на трудовия му договор , за разкриване на картова сметка в английска банка за превод на работна заплата , съдействие за адресна регистрация в съответното графство по местоживеене , както и всякакво съдействие относно оформяне на необходимите документи пред съответните административни власти във Великобритания, вкл. медицинско обслужване при личен лекар

Снимки

     
     

РАБОТА